Litet grand om ljus och färg


I bakgrunden kan man se den synliga delen av spektrum, med de begränsningar som finns i reproduktion av färger med hjälp av en RGB monitor.


Ovan ser du en representation med bara 5 färger
Denna representation har 15 färger
Och till sist en representation med 32 färger

Men verkligheten är betydligt mer komplex.

Den synliga biten av spektrum är bara en ytterst liten del av elektromagnetisk strålning.

Jag har nu hållit mej till den populära representationen från rött till violett. Men i fysiken brukar man göra tvärt om.

Det handlar nämligen om strålning med viss våglängd. Och den synliga biten går från ungefär 380 nanometer (nm) för violett till straks över 700 nm för rött.

Många insekter kan se ultraviolett t.ex. bin.
Andra, t.ex. myggor kan se infrarött.
Såhär ser ögats spektrala känslighet ut

Tänk så förunderligt att det inte ser ut såhär

Men för att göra det ännu komplexare.....

Ögat har tre receptorer för färg.
Och då skulle man ju kunna tro att dessa var starkt begränsade från varandra.

Men det är de inte!
Kolla bilden och häpna!
Se hur speciellt rött och grönt överlappar varandra.

Det finns mycket mer att säga

Men låt mej stanna här och bara tillägga att det finns tre olika sätt att representera färg.
Spektral färg har jag redan beskrivit. Den är otroligt klar och brilliant i verkligheten.

På din monitor tittar du på additiv färg.
Kolla med en lupp i ett vitt fält så ser du att varje punkt består av en röd, en grön och en blå punkt.
Det går inte att blanda dessa tre så att man får ljus-spektrums alla färger.
Och dock har du 16.7 miljoner färger på din monitor.

Ett foto använder så kallad subtraktiv färg.
Den består av färgerna cyan, magenta och yellow.

Att vi rationaliserar till 7 färger i regnbågen har inget med fysiska fakta att göra.
Skapelsen är helt enkelt mer fantastisk än vi förstår.

Och Gud är oändligt mer fantastisk än skapelsen!